A jótállás megszűnése

  • szállítás közbeni árusérülés (ezeket a károkat az áru átvételekor a szállítóval kell lerendezni - mi minden szállítmányt biztosítunk)
  • mechanikus sérülés
  • szakszerűtlen szerelés, szakszerűtlen üzembe helyezés, szakszerűtlen használat, kezelés vagy tárolás
  • a használati utasítással össze nem egyeztethető használat, a rendeltetésszerű használattól való eltérés
  • a dokumnetációban feltüntetett üzemeltetési körülményektől eltérő körülmények közti használat
  • külső hatások, vagy katasztrófa okozta sérülések
  • az áru sérülését túlterhelés, vagy nagymértékű kopás okozta
  • védőcimkék és védőplombák sérülése (ha ilyen van a terméken)
  • az idevonatkozó szabványoktól való bekötések okozta sérülések