+420 246 066 136 / H-P 7:30 - 16:00
0
0 Ft ÁFA-val 0 Ft ÁFA nélkül

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információk

 

AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYAZONOSSÁGA ÉS KAPCSOLATTARTÓ ADATAI

 • A személyes adatai kezelését a következő társaság végzi: unitechnic.cz s.r.o. (székhelye: U Vysočanského pivovaru 701/3, 190 00 Praha 9, Czech Republic. Azonosító száma: 27425134 (a továbbiakban „ adatkezelő“).
 • Az adatkezelő kapcsolattartó adatai a következők: levelezési címe: Topolová 483, 250 67 Klecany, Czech Republic. E-mail címe: obchod@uni-max.cz, telefonszáma: +420 266 190 190.
 • Az adatkezelő nem nevezett ki megbízott személyt a személyes adatok védelmére.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGSZABÁLYI OKA

 • Az Ön személyes adatai kezelésének jogszabályi oka az Ön jelen formában adott engedélye az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (6) cikk 1) pontja a) bekezdése értelmében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - a továbbiakban "rendelet“).

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

 • A személyes adatai kezelésének célja az üzleti információk küldése és más marketing tevékenység folytatása az adatkezelő részéről Önnel kapcsolatban.
 • Az adatkezelő részéről nem történik automatikus egyedi döntéshozás a rendelet 22. cikke értelmében.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDEJE

 • A személyes adatait az adatkezelő az Ön személyes adatok kezelésére adott engedélyének visszavonásáig tárolja.

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI FOGADÓI

 • A személyes adatainak fogadói az adatkezelő részére marketing szolgáltatásokat biztosító következő személyek lesznek:
 1. az adatkezelőnek reklámtevékenységet folytató ügynökségek
 2. a névtelen személyes adatfeldolgozó eszközök statisztikai adatok gyűjtése céljából
 • Az adatkezelő nem szándékozik továbbadni a személyes adatait harmadik országokba (az EU-n kívülre) vagy nemzetközi szervezetek számára.

A SZEMÉLYES ADATOK ALANYAINAK JOGAI

A rendeletben meghatározott feltételek mellett kérheti az adatkezelőt a személyes adataihoz történő hozzáféréshez, a személyes adatai javítását vagy törlését, esetleg a kezelésük korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, továbbá jogosult a személyes adatai átvihetőségére.

Bármikor visszavonhatja a személyes adatai kezelésére az adatkezelőnek adott engedélyét. Ez azonban nem érinti a személyes adatai kezelésének törvényességét az engedély ilyen visszavonása előtt. A személyes adatai kezelésének engedélyét a következő módon vonhatja vissza: írásbeli kérelemmel e-mailben az obchod@uni-max.cz címre küldött levélben, vagy postai küldeményként a fent megadott kézbesítési címre.

Ha úgy véli, hogy az adatkezeléssel sérültek a személyes adatai vagy a megsértették a rendeletet egyebek mellett jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

Nem köteles személyes adatokat átadni. A személyes adatai nyújtása nem jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség, amely a szerződés megkötéséhez szükséges.

Bármikor kifogást emelhet a személyes adatai kezelése ellen direkt marketing célokra, ideértve a profilalkotást, ha a profilalkotás érinti ezt a direkt marketinget. Ha kifogást emel a személyes adatai kezelése ellen direkt marketing célokra, a továbbiakban nem kezelik ezeket az adatokat erre a célra.