+420 246 066 136 / H-P 7:30 - 16:00
0
0 Ft ÁFA-val 0 Ft ÁFA nélkül

Információ a személyes adatok feldolgozottságáról a szerződés teljesítéséhez

 

AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYAZONOSSÁGA ÉS KAPCSOLATTARTÓ ADATAI

 • A személyes adatai kezelését a következő társaság végzi: unitechnic.cz s.r.o. (székhelye: U Vysočanského pivovaru 701/3, 190 00 Praha 9, azonosító száma: 27425134 (a továbbiakban „adatkezelő“).
 • Az adatkezelő kapcsolattartó adatai a következők: levelezési címe: Topolová 483, 250 67 Klecany, e-mail címe: obchod@uni-max.cz, telefonszáma: +420 266 190 190.
 • Az adatkezelő nem nevezett ki megbízott személyt a személyes adatok védelmére.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGSZABÁLYI OKA

 • Az Ön személyes adatai kezelésének jogszabályi oka az Ön jelen formában adott engedélye az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (6) cikk 1) pontja a) bekezdése értelmében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - a továbbiakban „rendelet“).

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

 • A személyes adatai kezelésének célja az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése, vagy az adatkezelő által az ilyen szerződés előtti intézkedések végrehajtása.
 • Az adatkezelő részéről nem történik automatikus egyedi döntéshozás a rendelet 22. cikke értelmében.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDEJE

 • A személyes adatait a szerződésből eredő jogai és kötelezettségei fennállásáig, továbbá az adatarchiválási céllal szükséges ideig az általánosan kötelező jogszabályok értelmében, de legfeljebb az általánosan kötelező jogszabályokban meghatározott ideig kezeljük.

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI FOGADÓI

 • A személyes adatainak fogadói a csomagküldő társaságok és az áru beszállításában vagy a fizetés teljesülésében résztvevő egyéb személyek az adásvételi szerződés értelmében.
 • Az adatkezelő nem szándékozik továbbadni a személyes adatait harmadik országokba (az EU-n kívülre) vagy nemzetközi szervezetek számára.

A SZEMÉLYES ADATOK ALANYAINAK JOGAI

 • A rendeletben meghatározott feltételek mellett kérheti az adatkezelőt a személyes adataihoz történő hozzáférésért, a személyes adatai javítását vagy törlését, esetleg a kezelésük korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, továbbá jogosult a személyes adatai átvihetőségére.
 • Ha úgy véli, hogy az adatkezeléssel sérültek a személyes adatai vagy a megsértették a rendeletet egyebek mellett jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.
 • Nem köteles személyes adatokat átadni. A személyes adatai nyújtása azonban a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges kötelezettség, a személyes adatai nélkül nem köthető meg a szerződés vagy az adatkezelő részéről nem teljesíthető a szerződés.