Reklamációk intézése

A reklamációt, vagy a meghibásodott áru javítását, felesleges késedelem nélkül, azonnal meg kell kezdeni, és általában a reklamáció bejelentésének napjától számított 30 napon belül rendezni kell, ha az eladó és a vevő más határidőben nem egyeztek meg (a reklamációs határidőkkel az Általános kereskedelmi feltételek idevonatkozó rendszabályai foglalkoznak).

Minden szervizbeavatkozásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni a meghibásodásokat és azok elhárítását (pl. a garancialevélbe való beírással). Az ilyen jegyzőkönyv nélkül a szervizbeavatkozás érvénytelen.

Az áru cseréjére, vagy annak az ellenértéke visszafizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a hibás árut az eredeti állapotában, a sérülésmentes csomagolásában, és az összes tartozékával együtt küldte vissza a vevő.