A reklamáció menete és ügyintézése

Azon esetek kivételével, amikor a javítás elvégzésére más személy kapott megbízást, a reklamáció (hibás teljesítésből eredő jogok) érvényesítésének helyszíne eladó telephelye: Hlavní 29 (uni-max 3. csarnok), 277 45 Úžice, Csehország, ahol lehetőség van az értékesített termékkínálat tekintetében reklamáció benyújtására.

Ha eladó tartózkodási helyén, vagy vevőhöz közelebbi helyen más kapott megbízást a javítás elvégzésére, vevő a hibáért a javítás elvégzésére kijelölt személynél reklamálhat.

Javasoljuk az áruhoz csatolni a kitöltött reklamációs űrlapot, amely itt tölthető le. A kitöltött űrlappal ténylegesen felgyorsítható a panaszkezelés.

Vevő saját érdekében megfelelő és kellő védelmet biztosító, a törékeny áru szállítási követelményeinek megfelelő csomagolóanyagba csomagolja az árut, és a küldeményt megfelelő szimbólumokkal jelöli meg. Cégünk szervizközpontja a reklamáció megfelelő kezelése után felszólítja vevőt a javított áru átvételére. Az árut reklamáció esetén - lehetőség szerint - eredeti csomagolásában kell elküldeni. A szállító nem vállal felelősséget a reklamált áruk rossz (elégtelen vagy nem megfelelő) csomagolásáért. FIGYELEM - a reklamált áru elégtelen vagy nem megfelelő csomagolása esetén a hibás teljesítésből eredő jog nem ismerhető el, amennyiben az árun a szállítás során keletkezett mechanikai sérülés észlelhető.

Mellékelni kell:

  • igazolni az áru tulajdonjogát (számlával, nyugtával – lehetőség szerint másolatban), vagy feltüntetni annak azonosító számát
  • jótállási / reklamációs nyomtatvány (amennyiben vásárláskor kiadták / csatolták)
  • a lehető legtömörebben leírni a hibát, a megnyilvánulásait és előfordulási gyakoriságát

A panaszkezelési cím itt található.

A reklamáció menetével kapcsolatos kérdések esetén a munkatársaink részletes tájékoztatást tudnak nyújtani a következő telefonszámon: +420 246 066 136, vagy e-mail címen: e-shop@uni-max.hu.

A reklamáció elintézésére – beleértve a hiba elhárítását is – valamint vevő tájékoztatására legfeljebb a reklamáció időpontjától számított harminc (30) nap áll rendelkezésre, kivéve, ha eladó és vevő ennél hosszabb határidőben állapodnak meg. Az előző mondatban említett határidő eredménytelen lejárta után vevő elállhat a szerződéstől, vagy ésszerű árengedményt kérhet. A reklamációs eljárás befejezését követően értesítjük a vevőt elsődlegesen telefonon, ismételt elérhetetlensége esetén e-mailben vagy levélben. Vevőt tájékoztatjuk a reklamációs eljárás lefolytatásáról, annak eredményéről, és egyúttal megállapodunk vevővel a reklamált áru átvételéről vagy kiszállításáról. Az árut csak vevő hozzájárulásával szállítjuk ki, hogy megelőzzük vevő elérhetetlenségét a kézbesítési címén és az ezzel kapcsolatos bonyodalmakat.

Eladó minden reklamáció megtételekor köteles fogyasztónak írásbeli visszaigazolást adni, amelyben feltünteti vevő reklamációjának időpontját, tárgyát, a vevő által követelt reklamációkezelési módot és vevő elérhetőségét a reklamáció kezelésével kapcsolatos tájékoztatás céljából; Ez a kötelezettség a javítás elvégzésére kijelölt más személyekre is vonatkozik. Eladó a fenti visszaigazolást a reklamáció beérkezését követően haladéktalanul köteles kiadni fogyasztónak, bonyolultabb, átfogó műszaki felülvizsgálatot igénylő hiba esetén a visszaigazolásra 3 munkanap áll rendelkezésére.

Azon áruk esetében, amelyeknél a hivatalos szerviz véleményezése szükséges, vevő haladéktalanul megkapja a visszaigazolást, miután azt a hivatalos szerviz elkészítette.

Az áru cseréjére vagy visszaküldésére csak sértetlen állapotában, lehetőség szerint eredeti csomagolásában és minden tartozékával együtt van lehetőség.

Eladó köteles igazolni vevő felé a reklamáció elintézésének időpontját és módját, beleértve a javítás megtörténtét és annak időtartamát, vagy a reklamáció elutasításának írásbeli indoklását. Ez a kötelezettség a javítás elvégzésére kijelölt más személyekre is vonatkozik.

Bejegyzés nem található...