Adatkezelési tájékoztató

 

Cégünk:

unitechnic.cz s.r.o.
Vodičkova 710/31
11000 Praha 1

Cseh Köztársaság,

Cégjegyzékszám: 27425134.

 

E-shopot működtetünk a www.uni-max.hu weboldalon.

 

Szolgáltatásaink nyújtása, áruk értékesítése és webhelyeink működtetése során bizonyos személyes adatokat kezelünk.

 

A személyes adatok kezelését főként a személyes adatok kezeléséről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályozza, amely hatályon kívül helyezi a 95/ 46/EC (Általános adatvédelmi rendelet, személyes adatok) ("GDPR").

 

I. Személyes adatok feldolgozása

 

A. Személyes adatok feldolgozása a kapcsolatfelvételi űrlap

használata során

 

Ha termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban felveszi velünk a kapcsolatot, akkor az Ön elérhetőségi adataival fogunk dolgozni, amelyeket Ön elsősorban a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül értesít. Személyes adat a következő körökben: kereszt- és vezetéknév, e-mail cím.

 

Milyen okból?

Az elküldött személyes adatok alapján felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy megválaszoljuk kérdéseit és kéréseit.

 

Milyen jogalapon?

Ez a feldolgozás a 6. cikk (2) bekezdése alapján történik. 1 levél b) GDPR – a szerződés teljesítése, ill az Ön kérésére a szerződés megkötése előtt intézkedik. 

Hacsak nem adja meg nekünk ezeket a személyes adatokat, nem tudunk Önnel kommunikálni áruink szállítására vagy szolgáltatásaink nyújtására vonatkozó szerződés megkötése céljából.

 

Meddig kezeljük a személyes adatokat?

Hacsak nem alakítunk ki további együttműködést, személyes adatait az utolsó közléstől számított legfeljebb 180 napig kezeljük.

 

B. Személyes adatok kezelése vásárlás esetén

 

Ha tőlünk vásárol, az Öntől származó személyes adatokkal dolgozunk, hogy biztosítsuk az áruink vagy szolgáltatásaink nyújtására vonatkozó szerződés megkötését. Ezek főleg számlázási adatok: név, vezetéknév, cím, e-mail, telefon, megrendelt áru

 

Milyen okból?

Személyes adatokat kell feldolgoznunk annak érdekében, hogy teljesíthessük a szerződésből eredő kötelezettségeinket – áruszállítást vagy szolgáltatásnyújtást. A kapcsolatfelvételi adatok felhasználásával kommunikálunk Önnel az Ön állapotáról is végzést, esetleg panaszokkal vagy kérdéseivel kapcsolatban.

 

A személyes adatok feldolgozását továbbra is az általánosan kötelező jogszabályokból eredő kötelezettségeink teljesítése érdekében folytatjuk (főleg számviteli és adózási, illetve panaszkezelési és egyéb célokból).

 

Milyen jogalapon kezeljük a személyes adatokat?

Ez a feldolgozás a 6. cikk (2) bekezdése alapján történik. 1 levél b) GDPR – a szerződés teljesítése és a 6. cikk bek. 1 levél c) GDPR – jogi kötelezettségünk teljesítése. 

Hacsak nem adja meg nekünk ezeket a személyes adatokat, nem tudunk szerződést kötni Önnel áruink szállítására vagy szolgáltatásaink nyújtására.

 

Meddig kezeljük a személyes adatokat?

Az áru leszállítása vagy szolgáltatásnyújtás során, majd a törvény által előírt időtartamig (pl. adóregisztráció céljából) az utolsó ilyen szolgáltatásnyújtástól vagy áruszállítástól számítva.

 

C. Hírlevél (kereskedelmi kommunikáció) 

Kivéve, ha Ön vásárolt tőlünk termékeket vagy szolgáltatásokat, és ugyanakkor nem utasította el kifejezetten a marketingkommunikáció fogadását, az Ön e-mail-címét használjuk marketingkommunikációink küldésére.

 

Milyen jogalapon?

Ez a feldolgozás a 6. cikk (2) bekezdése alapján történik. 1 levél f) GDPR – jogos érdekeink, amelyek ügyfeleink felé irányuló marketingkommunikáció.

 

Meddig kezeljük a személyes adatokat?

2 évvel az utolsó vásárlástól számítva. Ha nem szeretné továbbra is megkapni marketing közleményeinket, bármikor leiratkozhat e-mailben, vagy kapcsolatba léphet velünk e-mailben: obchod@uni-max.cz

 

II. Ki férhet hozzá az adatokhoz? 

 

Személyes adatai nálunk maradnak. Mindazonáltal egyes cégek vagy más személyek nálunk dolgoznak, és hozzáférnek az Ön személyes adataihoz, azért, hogy segítsenek nekünk e-shopunk működtetésében. Ezek a következők:

 

 • a Shoptet e-shop platform üzemeltetője (a Shoptet a.s. cég, székhelye: Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Prága 6, Csehország, azonosító: 289 35 675, bejegyezve a prágai városi bíróságon , B szakasz fájl 25395< /li>
 • a kísérletben részt vevő vállalatok áruforgalmazás (Gebrüder Weiss, PPL, DPD)
 • a fizetések továbbításában részt vevő cégek (PayPal, Shoptet a.s.)
 • e-mail szolgáltató (Ecomail.cz s.r.o.)
 • analitikai és marketingszolgáltatások szolgáltatói (például a Google)

 

Személyes adatokat csak az Európai Unió területén dolgozunk fel.

 

III. Amit még tudnia kell

 

Cégünknél nincs olyan személy, aki felelős a személyes adatok védelméért.

 

Cégünk nem automatikus feldolgozás vagy profilalkotás alapján hoz döntéseket.

 

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatokkal kapcsolatban, forduljon hozzánk az obchod@uni-max.cz e-mail címen, vagy hívja a tel. No. +421 246 066 136

 

IV. Cookie-k használata 

A sütik kis mennyiségű információt tartalmazó szöveges fájlok, amelyek letöltésre kerülnek az Ön készülékére, amikor meglátogatja webhelyünket. A cookie-k ezt követően visszakerülnek a webhelyre vagy egy másik webhelyre, amely minden következő látogatáskor felismeri őket.

 

A cookie-fájlok különféle feladatokat hajtanak végre, például hatékony navigációt tesznek lehetővé a weboldalak között, megjegyzik a beállításokat, és általában javítják a felhasználói élményt. Azt is biztosíthatják, hogy az online megjelenített hirdetések jobban igazodjanak az Ön személyéhez és érdeklődési köréhez.

 

A következő cookie-kat használjuk a webhelyen:

 • Alapvető cookie-k: a webhelyek működéséhez szükségesek, lehetővé teszik például a bejelentkezést a webhely biztonságos részeihez és a webhely egyéb alapvető funkcióihoz. Ez a cookie-kategória nem tiltható le.
 • Analitikai/statisztikai cookie-k: például lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük és meghatározzuk a látogatók számát, és nyomon követjük, hogy látogatóink hogyan használják a webhelyet. Segítenek nekünk a Webhelyek működésének javításában, például azáltal, hogy megkönnyítik a felhasználók számára, hogy megtalálják, amit keresnek. Ezeket a fájlokat csak az Ön előzetes hozzájárulásával futtatjuk.
 • Hirdetési cookie-k: a preferenciák nyomon követésére szolgálnak, és lehetővé teszik az érdeklődésének és online viselkedésének leginkább megfelelő hirdetések és egyéb tartalmak megjelenítését. Ezeket a fájlokat csak az Ön előzetes hozzájárulásával futtatjuk.

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy harmadik felek (beleértve például a külső szolgáltatókat) szintén használhatnak cookie-kat, és/vagy hozzáférhetnek a cookie-k által gyűjtött adatokhoz a webhelyeken.

 

További információkat találhat a cookie-król és aktuális listájukról az egyes internetböngészőkön keresztül, leggyakrabban az Eszközök fejlesztőknek részben.

 

A hozzájárulást az ún cookie bar. A sütiket utólag is visszautasíthatja internetböngészőjének beállításaiban, vagy beállíthatja csak néhányuk használatát.

 

A cookie-k egyes böngészőkben történő kezeléséről a következő linkeken talál további információt:

 

V. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

11.1. Hozzáférési jog:Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

11.2. Adatok hordozhatóságához való jog:Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

11.3. A helyesbítéshez való jog:Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

11.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

11.5. A törléshez való jog:Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

11.6. Tiltakozáshoz való jog:A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

VI. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

 

12.1. A fentiek szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

12.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

 

12.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a lentebb megjelölt adatvédelmi hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

12.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

12.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő *webáruház levelezési címe alatti címére, e-mailben az *webáruház e-mail címe e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

VII. Adatvédelem, adatbiztonság

 

13.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

 

13.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

 

13.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

 

13.4. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

 

VIII. Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

Ezek az irányelvek 2023. szeptember 1-től hatályosak.