Fogyasztói információk - magánszemélyek

Az általunk kínált termékek jellege miatt a vevőink általában nem magánszemélyek, hanem profi szakemberek, kisvállalkozók, vagy cégek. Ennek ellenére mi gondoltunk a magánszemélyekre is , ezért az alábbiakban feltüntetjük a törvényi előírások szerinti információkat:

FIGYELMEZTETÉS! A következő információk csak a magánvásárlókra vonatkoznak (nem a céges vagy egyéni vállalkozó vásárlókra).

Az eladó, az adásvételi szerződés megkötése, vagy a vevő rendelésének a megküldése előtt a jelen webáruházban a Kereskedelmi Törvénykönyv 1811., 1820. és az 1826. §-a szerinti információkat bocsátja a vevő rendelkezésre. Továbbiakban még a következő információkat is rendelkezésre bocsátja:

  1. Az áruhibából eredő jogokat, és ezen jogok érvényesítését. Ezek az adatok a Garancia, reklamáció és szerviz lapon,az Áruhiba felelősség hivatkozásnál találhatók meg.
  2. Adatok a szerződéstől való elállásról, valamint a kapcsolódó feltételekről. Az eladó ezeket az információkat a Kereskedelmi Törvénykönyv 1820. §, 1. pont f), g) és h), valamint a 2. és 3. pont rendelkezései alapján mintaként közli, amely tartalmazza a szerződéstől való elállás adatait, a 363/2013 Tv. Kormányrendelet értelmében. Ezek, a fogyasztók részére kidolgozott adatok a Garancia, reklamáció és szerviz lapon,a Tájékoztatás a szerződéstől való elállásról hivatkozásnál találhatók meg.
  3. A megkötött adásvételi szerződést az eladó tárolja, és lehetővé teszi a vevőnek a szerződéshez valóhozzáférést, azon a nyelven, amely nyelvi változatot a vevő a webáruházban történő vásárláshoz felhasználta.
  4. Az adásvételi szerződés megkötéséhez végrehajtott egyes technikai lépések: A kiválasztott áru kosárba helyezése (adásvételi szerződés ajánlattétel), a megrendelés elküldése, webáruház e-mailen történő jóváhagyása (adásvételi szerződés megkötése)
  5. a vásárlási adatok megküldése során elkövetett hibákat a webáruház ügyfél szekciójában lehet kijavítani, illetve a hibák javítását a webáruház ügyfélszolgálatát felhívva is ki lehet javítatni
  6. A fogyasztó, a még ki nem kézbesített árurendelését (adásvételi szerződés ajánlattételét) stornózhatja. Ehhez bármilyen eszközt igénybe vehet, amit az eladó alkalmaz a rendszerében, pl. e-mail obchod@khnet.cz, telefon 266 190 190, írásban bármelyik fióküzletben, vagy személyesen az úžicei központban
  7. Minden termék kiszállításhoz dokumentációkat mellékelünk: számlát, a vevő jogait tartalmazó tájékoztatót, garanciára vonatkozó információt (vagy áruhibára vonatkozó információt), használati útmutatót, egy példányt a megkötött adásvételi szerződésből, és reklamációs nyomtatványt. FIGYELEM! A magánvásárlónak kiállított számlán ki van emelve a következő: „A vevő kijelenti, hogy az árut nem vállalkozási célból vásárolta meg. Ezt a számlát nem lehet adóbizonylatként felhasználni.”
  8. A webáruházban feltüntetett árak a vásárlás pillanatában érvényes árak.
  9. A vevői panaszok és reklamációk rendezésével (a bíróság kihagyásával kapcsolatos rendezés módjaival és feltételeivel) a Reklamációs eljárás lap, és a Reklamáció rendezése hivatkozás foglalkozik. A vásárló a panaszaival az állami felügyeleti szervhez is fordulhat Česká obchodní inspekce (Cseh Kereskedelmi Felügyelet), székhely: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, cégszám: 00020869, honlap: www.coi.cz. Az adásvételi szerződésből eredő viták peren kívüli rendezésére illetékes szerv. Az Európai Bizottság portált üzemeltet az online viták rendezéséhez: http://ec.europa.eu/consumers/odr, amit az adásvételi szerződések alapján az eladó és a vevő között keletkezett viták rendezéséhez lehet felhasználni.

Bejegyzés nem található...