Kereskedelmi feltételek

A legtöbb kereskedelmi kapcsolatra jól alkalmazhatók a törvényi előírások. A törvények bizonyos esetekben több lehetőséget is biztosítanak - és csak a kereskedelmi partnereken múlik, hogy specifikálják a pontos feltételeket.

Mi tiszteletben tartjuk a vevőink bizalmát - ezért előzetesen nyilvánosságra hozzuk azokat a feltételeket, amelyek a kölcsönös kereskedelmi kapcsolatunkra vonatkoznak.

Hisszük azt, hogy ez a nyitottságunk hozzásegíti a vevőinket a kínálatunkban szereplő áruk kiválasztásához, hiszen bármikor - még a megrendelés végleges elküldése előtt - megismerhetik azt, hogy miként kell eljárniuk, és miként fogunk mi eljárni - akár a normál folyamatok esetében, akár a váratlanul fellépő események rendezésében.

Fogalommeghatározások:

  • Vállalkozó- önállóan és saját számlára olyan tevékenységet végez (iparűzés formájában vagy más formában) amelynek eredményeként nyereséget halmoz fel. A tevékenység általában valamilyen ipari vagy kereskedelmi vállalkozás. Fogyasztóvédelmi szempontból, valamint a Polgári Törvénykönyv 1963. §-a alapján vállalkozónak kell tekinteni minden olyan személyt is, aki a saját, vagy valamilyen vállalkozó megbízásából kereskedelmi vagy termelési szerződést köt a szakmája szerinti tevékenység elvégzésére. A cégbírósági bejegyzésben szereplő személy vállalkozónak minősül. Vállalkozó továbbá minden olyan személy, aki a vállalkozását az iparűzési vagy más hasonló törvény rendelkezései szerint végzi.
  • Fogyasztó -  minden olyan személy, aki a vállalkozói tevékenységén vagy a munkaviszonyához kapcsolódó tevékenységen kívül valamilyen vállalakozóval adásvételi vagy szolgáltatási szerződést köt.
  • Eladó -  unitechnic.cz s.r.o., U Vysočanského pivovaru 701/3, 190 00 Praha 9, cégszám: 27425134, adószám: CZ27425134
  • Általános kereskedelmi feltételek - Azoknak a szabályoknak az összefoglalója, amelyek részben meghatározzák a vásárló vállalkozóval létrejövő adásvételi szerződés egy részét.

 

Az eladó és a vásárló vállalkozó közti jogi kapcsolatra elsősorban az általános kereskedelmi feltételek az irányadóak, illetve az ebben nem szabályozott kérdések esetében a 89/2012. számú Polgári Törvénykönyv, vagy egyéb (az eladó és a vásárló vállalkozó kapcsolatát szabályozó) vonatkozó törvények érvényben lévő rendelkezéseit kell alkalmazni (a vásárló vállalkozó cégszáma felhasználásával vásárol). A cégszám felhasználásával vásárló vevő az adásvételi szerződés megkötése (rendelés feladása) során köteles megadni a cége nevét és a cégszámát. Az ilyen vásárló vállalkozónak tekintendő. Az ilyen vásárlásokra nem alkalmazhatók a fogyasztóvédelmi előírások. Az eladó és a vásárló fogyasztó jogi kapcsolatát a Polgári Törvénykönyv (89/2012. Tv) rendelkezései, valamint más fogyasztóvédelmi jogszabályok és előírások szabályozzák.